1. afotiska zonen

  afotiska zonen, den del av havet där dagsljusintensiteten är otillräcklig för växternas fotosyntes.
 2. fotiska zonen

  fotiska zonen, annat namn på eufotiska zonen.
 3. eufotiska zonen

  eufotiska zonen, fotiska zonen, det övre, belysta vattenskiktet i en sjö eller i havet, i vilket fotosyntes äger rum.
 4. franc-zonen

  franc-zonen, vanlig benämning på område i Väst- och Centralafrika där flertalet av länderna haft valutasamverkan med Frankrike sedan tiden före den koloniala frigörelsen.
 5. beboelig zon

  beboelig zon, ekosfär, sfäriskt skal kring en stjärna inom vilket flytande vatten kan förekomma på en planets yta.

 6. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 7. limniska zonen

  limniska zonen, detsamma som pelagialen.
 8. boreala zonen

  boreala zonen, annat namn på norra barrskogsregionen och tajgan.
 9. boreonemorala zonen

  boreonemorala zonen, annat namn på södra barrskogsregionen.
 10. dysfotiska zonen

  dysfotiska zonen, mindre vanligt namn på havets pelagiska skymningszon (batyalen i marinbiologisk mening), belägen mellan den solbelysta (eufotiska) och den på ett djup av ca 1 000 m begynnande totalmörka (abyssala) zonen.