1. beboelig zon

  beboelig zon, ekosfär, sfäriskt skal kring en stjärna inom vilket flytande vatten kan förekomma på en planets yta.

 2. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 3. Nordkorea

  Nordkorea, stat i Östasien.

 4. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 5. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 6. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.
 7. Sydkorea

  Sydkorea, stat i Östasien.

 8. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 9. Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gick genom staden Berlin i Tyskland 1961–1989.

 10. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.