1. nemorala zoner

  nemorala zoner, flera vegetationsregioner som utmärks av relativt sommarvärmekrävande men vinterkala lövskogar.
 2. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 3. beboelig zon

  beboelig zon, ekosfär, sfäriskt skal kring en stjärna inom vilket flytande vatten kan förekomma på en planets yta.

 4. Barrows metamorfa zoner

  Barrows metamorfa zoner, av George Barrow år 1893 beskrivna och kartlagda zoner av gradvis tilltagande regionalmetamorfos av ursprungligen lerrika sedimentbergarter inom södra delen av skotska högländerna.
 5. Nordkorea

  Nordkorea, stat i Östasien.

 6. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 7. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 8. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 9. Sydkorea

  Sydkorea, stat i Östasien.

 10. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.