1. nemorala zoner

  nemorala zoner, flera vegetationsregioner som utmärks av relativt sommarvärmekrävande men vinterkala lövskogar.
 2. Barrows metamorfa zoner

  Barrows metamorfa zoner, av George Barrow år 1893 beskrivna och kartlagda zoner av gradvis tilltagande regionalmetamorfos av ursprungligen lerrika sedimentbergarter inom södra delen av skotska högländerna.
 3. zon

  zon, (del)område, bälte, inom geologin en del av en sekvens av bergartslager som skiljer sig från omgivningen.
 4. zon

  zon, (del)område, bälte, med vidsträckt användning som fackterm.
 5. zon

  zon, (del)område, bälte, inom kristallografin en grupp ytor hos en kristall vilka skär varandra längs parallella kanter.
 6. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.
 7. zon

  zon subst. ~en ~er ORDLED: zon-en
  Svensk ordbok
 8. limniska zonen

  limniska zonen, detsamma som pelagialen.
 9. kärnvapenfri zon

  kärnvapenfri zon, se nedrustning.
 10. fotiska zonen

  fotiska zonen, annat namn på eufotiska zonen.