1. strandäng

  strandäng, tidvis översvämmad äng vid sötvattens- och havsstrand.
 2. skäggriska

  skäggriska, Lactarius torminosus, art hattsvamp i basidsvampsordningen Russulales.
 3. brunfläcksjuka

  brunfläcksjuka, sjukdom på frilandsgurka, orsakad av svamparten Ulocladium consortiale (syn. bl.a. Alternaria pluriseptata) inom divisionen imperfekta svampar.
 4. växtgeografi

  växtgeografi, vetenskapen om vegetationens, växtsamhällenas och de enskilda arternas utbredning och beroende av geografisk miljö.
 5. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.