1. strandäng

  strandäng, tidvis översvämmad äng vid sötvattens- och havsstrand.
 2. brunfläcksjuka

  brunfläcksjuka, sjukdom på frilandsgurka, orsakad av svamparten Ulocladium consortiale (syn. bl.a. Alternaria pluriseptata) inom divisionen imperfekta svampar.
 3. skäggriska

  skäggriska, Lactarius torminosus, art hattsvamp i basidsvampsordningen Russulales.
 4. växtgeografi

  växtgeografi, vetenskapen om vegetationens, växtsamhällenas och de enskilda arternas utbredning och beroende av geografisk miljö.
 5. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.