1. häxring

  häxring, älvring, älvdans, fenomenet att vissa svampar växer i ringformation, framför allt i gräsvegetation men ibland också i skog.
 2. stadsplanering

  stadsplanering, ursprungligen fastläggande av gränslinjer mellan byggnadskvarter och gator m.m. i en stad för att långsiktigt ordna bebyggelsen och undvika konflikter.
 3. strand

  strand, dynamisk gräns mellan land och vatten i hav, sjöar och floder.
 4. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 5. grönriska

  grönriska, Lactarius blennius, art i basidsvampsordningen Russulales.
 6. linjeprofil

  linjeprofil, ekologisk term för en undersökningslinje genom vegetation.
 7. granblodriska

  granblodriska, blodriska, Lactarius deterrimus, art hattsvamp i ordningen Russulales bland basidsvamparna.
 8. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.

 9. Östergötland

  Östergötland, landskap i Götaland.

 10. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.