1. zulu

  zulu, bantufolk i Sydafrika, Lesotho, Malawi och Zimbabwe; deras antal uppgår till närmare 11 miljoner.
 2. zulu

  zulu, bantuspråk (zon S) med drygt 10 milj. talare (2007), huvudsakligen i Sydafrika och Lesotho.
 3. zulukriget

  zulukriget, krig 1879 mellan Storbritannien och den självständiga zulunationen i delar av den nuvarande provinsen KwaZulu–Natal i Sydafrika.
 4. Zululand

  Zululand, historisk region i östra Sydafrika, motsvarande nuvarande provinsen KwaZulu–Natal.
 5. zulu

  zu´lu subst. ~n ~er ORDLED: zul-un
  Svensk ordbok
 6. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 7. ʻZulu Sofola

  Sofola, ʻZulu, 1935–95, nigeriansk (engelskspråkig) dramatiker.
 8. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.
 9. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 10. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.