1. zulu

  zulu, bantufolk i Sydafrika, Lesotho, Malawi och Zimbabwe; deras antal uppgår till närmare 11 miljoner.
 2. zulu

  zulu, bantuspråk (zon S) med drygt 10 milj. talare (2007), huvudsakligen i Sydafrika och Lesotho.
 3. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 4. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.
 5. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 6. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 7. nyala

  nyala, Tragelaphus angasi, art i underfamiljen oxdjur.
 8. mambor

  mambor, Dendroaspis, släkte giftsnokar med fyra arter i Afrika söder om Sahara, bl.a. grön mamba ( D. viridis) och svart mamba ( D. polylepis).
 9. klickspråk

  klickspråk, språk som utnyttjar klickljud i betydelseskiljande syfte.
 10. impala

  impala, Aepyceros melampus, art i familjen slidhornsdjur, underfamiljen gräsätande antiloper.