1. zymogen

    zymogen, benämning på den inaktiva form av ett enzym som aktiveras genom att en eller flera små peptider avspjälkas (proteolys).
  2. pepsinogen

    pepsinogen , ett inaktivt förstadium (zymogen) till enzymet pepsin.
  3. proenzym

    proenzym, zymogen , inaktivt förstadium till ett enzym.