1. Blå Nilen

  Blå Nilen är en flod i Östafrika.
 2. svärd

  svärd är ett vapen för strid.
 3. kala-azar

  kala-azar, eller dumdumfeber, är en infektionssjukdom som orsakas av parasiter.
 4. Tanzania

  Tanzania är ett land i Östafrika.

 5. Nairobi

  Nairobi är huvudstad i Kenya och har 3,3 miljoner invånare.
 6. Tanganyikasjön

  Tanganyikasjön är en lång och smal sjö i Östafrika mellan Tanzania, Kongo (Kinshasa) och Burundi.

 7. Burundi

  Burundi är ett land i östra Afrika.

 8. Addis Abeba

  Addis Abeba är huvudstad i Etiopien och där bor 3,3 miljoner människor.
 9. Uganda

  Uganda är ett land i östra Afrika.

 10. Djibouti

  Djibouti är ett land i östra Afrika på Afrikas horn.