1. gudsbevis

  gudsbevis är försök att bevisa att Gud existerar, se Gud.
 2. ignorera

  ignorera är detsamma som att inte bry sig om, att strunta i, att negligera.
 3. tolerans

  tolerans innebär att man accepterar att andra har rätt att försvara sina åsikter även om man själv inte tycker likadant.
 4. artskydd

  artskydd är olika sätt att skydda vilda djurarter och växtarter så att de inte blir utrotade.
 5. negligera

  negligera är att strunta i någon eller något.
 6. konspirera

  konspirera är att delta i en konspiration, där man alltså i hemlighet planerar att skada andra.
 7. djävulsdyrkan

  djävulsdyrkan är att tillbe eller att stå i förbund med djävulen, se satanism.
 8. absolutism

  absolutism är ett sätt att styra ett land.
 9. förgänglig

  förgänglig innebär att något förgås, det vill säga att det tar slut och inte varar för evigt.
 10. administrera

  administrera innebär att se till att en verksamhet fungerar och att den gör det så smidigt och effektivt som möjligt, se administration.