1. älg

  älg är ett hjortdjur och Europas största landdjur.
 2. Jämtland

  Jämtland är ett landskap i västra Norrland.

 3. hällmålning

  hällmålning är namnet på bilder som målats med färg på en skyddad klippa eller en slät stenhäll.
 4. kronhjort

  kronhjort är en art i familjen hjortdjur.
 5. hjortdjur

  hjortdjur är en familj hovdjur.
 6. miljöfaktorer

  miljöfaktorer är allt i ett ekosystem som påverkar de organismer som lever där.

 7. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.
 8. ren

  ren är en art i familjen hjortdjur.
 9. tjur

  tjur kallas handjuret av oxdjur. Läs mer om nötkreatur, älg, ren, kronhjort och hovdjur.
 10. kalv

  kalv kallas ungen av oxdjur. Läs mer om nötkreatur, älg, ren, kronhjort och hovdjur.