1. älg

  älg är ett hjortdjur och Europas största landdjur.
 2. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 3. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.
 4. ren

  ren är en art i familjen hjortdjur.
 5. kronhjort

  kronhjort är en art i familjen hjortdjur.
 6. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 7. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 8. hjortdjur

  hjortdjur är en familj hovdjur.
 9. djur

  djur är en av huvudgrupperna (ett rike) bland de levande organismerna.

 10. järv

  järv är ett ganska stort rovdjur som finns sällsynt i Norrlands fjällvärld.