1. ämbete

  ämbete är en hög tjänst inom staten eller i en kyrka, till exempel domare eller präst.
 2. sakrament

  sakrament är en helig handling i den kristna kyrkan.
 3. stånd

  stånd är de samhällsklasser som man tidigare räknade med i Sveriges och en del andra länders historia: adeln, prästerskapet, borgerskapet och bönderna.

 4. biskop

  biskop är ett ämbete i många kristna trossamfund, alltså en hög position i kyrkan.
 5. präst

  präst är en person som förmedlar kontakten mellan människor och en gud eller gudar.
 6. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan är det största kristna trossamfundet i Sverige.
 7. ekumenik

  ekumenik innebär att de kristna kyrkorna försöker vara enade och överens om sådant som gäller kristen tro.
 8. diktator

  diktator var en ämbetsman under republikens tid i antikens Rom.
 9. diakon

  diakon är en person inom kristna trossamfund som främst håller på med socialt arbete och hjälper människor som har det svårt.
 10. Ryska federationen

  Ryska federationen är ett land i norra Europa och Asien.