1. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 2. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 3. magnetism

  magnetism är de olika fenomen som finns runt magneter.
 4. dipol

  dipol är två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.

 5. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 6. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 7. magnet

  magnet är ett föremål av järn eller vissa andra metaller som har förmågan att dra till sig andra magnetiska föremål.

 8. Finland

  Finland är ett land i norra Europa.

 9. ändelse

  ändelse är ett tillägg i slutet av ett ord.
 10. elektrisk energi

  elektrisk energi är energi som transporteras när elektriska laddningar rör sig.