1. fossila bränslen

  fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.

 2. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 3. millenniemålen

  millenniemålen var åtta mål för den globala utvecklingen som beslutades av FN:s medlemsstater.

 4. merkantilism

  merkantilism är en ekonomisk åskådning som framhåller landets egen industri och export för att förbättra den ekonomiska utvecklingen.
 5. växtförädling

  växtförädling är att man framställer bättre sorter av nyttoväxterna.
 6. stilfigur

  stilfigur är ett speciellt sätt att uttrycka sig som man använder för att öka effekten av det man säger eller skriver.

 7. destillation

  destillation är en teknik för att åtskilja olika vätskor i en blandning.
 8. Moldavien

  Moldavien är ett land i sydöstra Europa.

 9. Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen är en doktrin (handlingslinje) som lades fram av USA:s president Harry S. Truman i mars 1947.
 10. mättat fett

  mättat fett är ett fett som mest innehåller mättade fettsyror.