1. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 2. motion

  motion är att röra kroppen för att hålla den i form och för att man ska må bättre.

 3. pedagogik

  pedagogik är ett ämne där man studerar sådant som har att göra med uppfostran och undervisning.
 4. luft

  luft är det vi andas, som fåglarna flyger i och som blir vind när den sätts i rörelse.

 5. frihandel

  frihandel är handel mellan olika länder som är befriad från tullar och annat som gör handeln dyrare eller svårare.
 6. konsumtion

  konsumtion är att använda varor och tjänster.

 7. ensilage

  ensilage är djurfoder som konserverats.
 8. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen kallas regeln om att alla människor har rätt att läsa brev och andra dokument, även e-post, som finns hos statliga och kommunala myndigheter.
 9. OECD

  OECD är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.

 10. Sida

  Sida är en svensk statlig myndighet som sköter samarbetet med u-länder.