1. tonhöjd

  tonhöjd är ett mått på hur hög eller låg en ton är.

 2. spektrum

  spektrum är när ljuset delas upp i olika våglängder.
 3. alkaliska jordartsmetaller

  alkaliska jordartsmetaller är de metalliska grundämnen som finns i grupp 2 i det periodiska systemet.
 4. grundton

  grundton är den lägsta tonen i en sammansatt ton.

 5. svävning

  svävning är när det gäller ljud ett fenomen som uppstår när två närliggande toner ljuder tillsammans.
 6. draghållfasthet

  draghållfasthet är ett mått på hur mycket ett material tål att dras ut innan det går sönder.
 7. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), är ett land i centrala Afrika.

 8. Jamaica

  Jamaica är en ö och ett land i Västindien.