1. stora smällen

  stora smällen (från engelskans ’big bang’) är namnet på universums födelse för 13,8 miljarder (13 800 000 000) år sedan.

 2. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 3. global uppvärmning

  global uppvärmning kallar man den ökning av medeltemperaturen på jordytan som skett sedan slutet av 1800-talet.

 4. fossila bränslen

  fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.

 5. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 6. gravitation

  gravitation är det som vi till vardags kallar ”tyngdkraft”.
 7. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 8. konjunktur

  konjunktur har att göra med om ekonomin går bra eller dåligt, om det råder goda eller dåliga tider.
 9. tunntarm

  tunntarm är den delen av tarmkanalen som sitter mellan magsäcken och tjocktarmen.

 10. pH-skala

  pH-skala är en skala från 1 till 14 som anger hur sur eller basisk en vätska är.