1. luft

  luft är det vi andas, som fåglarna flyger i och som blir vind när den sätts i rörelse.

 2. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

 3. Tony Blair

  Tony Blair är en brittisk politiker.
 4. Canada

  Canada är ett land i Nordamerika, norr om USA.

 5. engelska

  engelska heter på engelska English.
 6. Colosseum

  Colosseum var en romersk amfiteater som stod färdigbyggd år 80 efter Kristus.

 7. Filippinerna

  Filippinerna är ett land i sydöstra Asien.

 8. Angola

  Angola är ett land i sydvästra Afrika.

 9. cancer

  cancer är den gemensamma benämningen på en grupp sjukdomar där celler i kroppen börjar dela sig okontrollerat och bildar tumörer.
 10. medellivslängd

  medellivslängd är ett mått på den beräknade genomsnittliga livslängden för nyfödda.