1. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.
 2. ökenspridning

  ökenspridning innebär att öknar blir större eller att nya öknar bildas.
 3. ökenklimat

  ökenklimat är ett mycket torrt klimat och det regnar nästan aldrig.
 4. växter

  växter är levande organismer som sitter fast med rötter i marken och har gröna delar ovan jord.

 5. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 6. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 7. Syrien

  Syrien är ett land i Mellanöstern.

 8. Israel

  Israel är ett land i Mellanöstern, vid Medelhavets östra kust.

 9. stäpp

  stäpp är en stor slätt där det växer gräs eller buskar men inga träd.
 10. Eritrea

  Eritrea är ett land i östra Afrika, vid Röda havet.