1. örlogsfartyg

  örlogsfartyg kallas de fartyg som tillhör marinen. De kan också kallas krigsfartyg eller med ett äldre ord, örlogsmän.
 2. fregatt

  fregatt är en typ av örlogsfartyg som vanligen väger mellan 1 000 ton och 5 000 ton.
 3. korvett

  korvett är ett medelstort örlogsfartyg som främst är avsett för ubåtsjakt.
 4. krigsfartyg

  krigsfartyg är fartyg som är byggda för att användas i strid.
 5. bestyckning

  bestyckning är detsamma som beväpning när det gäller krigsfartyg (örlogsfartyg), fästningar och liknande.
 6. torpedbåt

  torpedbåt är en typ av örlogsfartyg som har torpeder som vapen.
 7. slagskepp

  slagskepp kallades de största örlogsfartygen.
 8. jagare

  jagare är ett medelstort och mångsidigt användbart örlogsfartyg.
 9. kryssare

  kryssare är ett större örlogsfartyg.
 10. landsättningsfartyg

  landsättningsfartyg är en sorts fartyg som är byggda för att kunna landsätta soldater och militära fordon på stränder.