1. Skottland

  Skottland är ett delområde i Storbritannien.
 2. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 3. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 4. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 5. romer

  romer är ett folk med en egen kultur och ett eget språk, romani.

 6. primater

  primater är en grupp däggdjur till vilken arten människa hör.

 7. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.

 8. Övre sjön

  Övre sjön eller Lake Superior är en sjö som ligger mellan Kanada och USA.

 9. Övre Fryken

  Övre Fryken är en lång och smal sjö i Värmland.
 10. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.