1. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.
 2. triangel

  triangel är en plan geometrisk figur som har tre raka sidor och tre hörn.

 3. karies

  karies kallas den sjukdom som ger hål i tänderna.
 4. brytningsfel

  brytningsfel är ett samlingsnamn för olika synfel.
 5. fäktning

  fäktning innebär att två personer kämpar mot varandra med ett stickvapen i handen och försöker träffa den andre.
 6. lever

  lever är ett livsviktigt organ i kroppen hos människan och andra djur.
 7. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 8. Star Wars

  Star Wars är en rymdsaga skapad av den amerikanska filmregissören George Lucas.

 9. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 10. genetiska koden

  genetiska koden är den regel som bestämmer hur informationen i en gen ska användas när en cell ska bilda ett protein.