1. agrarsamhälle

    agrarsamhälle är ett samhälle där de flesta människor arbetar med jordbruk. De odlar växter och föder upp djur. 

  2. jordbruk

    jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.