1. Allah

    Allah är det arabiska ordet för Gud eller egentligen ’Den ende Guden’.
  2. mihrab

    mihrab är en nisch i en vägg som anger den islamiska böneriktningen till Mekka.
  3. nationaldag

    nationaldag är ett lands högtidsdag, som firas en gång om året till minne av en stor historisk händelse.