1. allierad

  allierad kallas någon som har kommit överens med någon annan om att arbeta för ett gemensamt mål.
 2. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 3. allians

  allians är en överenskommelse mellan olika parter som arbetar för samma mål.
 4. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, eller ibland gulfkriget, var ett krig 1990–1991 mellan Irak och en grupp stater som hade stöd av FN (FN-alliansen).
 5. Casablancakonferensen

  Casablancakonferensen
 6. östblocket

  östblocket kallades Sovjetunionen och de andra kommunistiska staterna som var allierade under kalla kriget.
 7. dansk–svenska krig.

  dansk–svenska krig är ett gemensamt namn på alla de krig som utkämpades mellan Sverige och Danmark.
 8. kapitulation

  kapitulation är en handling där man ger upp inför en fiende.
 9. D-dagen

  D-dagen är en planerad men inte ännu datumbestämd dag för en viss militär operation.
 10. axelmakterna

  axelmakterna kallades under andra världskriget Tyskland samt de länder som samarbetade med Tyskland.