1. adel

  adel är en grupp i samhället med särskilda rättigheter och skyldigheter.
 2. stånd

  stånd är de samhällsklasser som man tidigare räknade med i Sveriges och en del andra länders historia: adeln, prästerskapet, borgerskapet och bönderna.

 3. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 4. folkrörelser

  folkrörelser kallas stora föreningar eller organisationer som bildats av människor med vilja att förändra.
 5. Magnus Ladulås

  Magnus Ladulås var kung av Sverige 1275–1290.
 6. riddare

  riddare kunde under medeltiden en adlig krigare utnämnas till.
 7. tidigmodern tid

  tidigmodern tid kallas en period i Europas historia som börjar kring år 1500 och slutar 1789.
 8. junker

  junker kallades under medeltiden en ung adelsman.
 9. riddarväsen

  riddarväsen brukar man kalla den kultur som fanns bland adeln under medeltiden.
 10. furste

  furste kan betyda kung, drottning, kejsare eller liknande.