1. Albert Einstein

  Albert Einstein är en av världens mest berömda vetenskapsmän genom tiderna.
 2. Riga

  Riga är Lettlands huvudstad och hela Baltikums största stad.

 3. Monaco

  Monaco är ett land i södra Europa.

 4. Edmonton

  Edmonton är huvudstad i den kanadensiska provinsen Alberta.

 5. Victoria

  Victoria var drottning av Storbritannien 1837–1901, alltså i hela 64 år.
 6. Albertus Pictor

  Albertus Pictor eller Albert målare hette en svensk konstnär på 1400-talet.
 7. relativitetsteorin

  relativitetsteorin är en teori som beskriver tid, rum och massa.
 8. energiomvandling

  energiomvandling är när en energiform övergår i en annan energiform

 9. ljusets dubbelnatur

  ljusets dubbelnatur talar man om för att säga att ljus kan uppfattas både som en vågrörelse och som en ström av partiklar.
 10. Pierre Simon de Laplace

  Pierre Simon de Laplace var en fransk naturvetenskapsman på 1700-talet och i början av 1800-talet.