1. Albert Einstein

  Albert Einstein är en av världens mest berömda vetenskapsmän genom tiderna.
 2. ljushastigheten

  ljushastigheten är den hastighet som ljuset har.
 3. energiomvandling

  energiomvandling är när en energiform övergår i en annan energiform

 4. relativitetsteorin

  relativitetsteorin är en teori som beskriver tid, rum och massa.
 5. Monaco

  Monaco är ett land i södra Europa.

 6. Julkalendern

  Julkalendern är en serie barnprogram i radio och TV som återkommer varje år.
 7. tid

  tid kan beskrivas som intervallet eller avståndet mellan två olika händelser.

 8. Victoria

  Victoria var drottning av Storbritannien 1837–1901, alltså i hela 64 år.
 9. Asterix

  Asterix är hjälten i en fransk tecknad serie.
 10. Riga

  Riga är Lettlands huvudstad och hela Baltikums största stad.