1. Albert Einstein

  Albert Einstein är en av världens mest berömda vetenskapsmän genom tiderna.
 2. ljushastigheten

  ljushastigheten är den hastighet som ljuset har.
 3. relativitetsteorin

  relativitetsteorin är en teori som beskriver tid, rum och massa.
 4. energiomvandling

  energiomvandling är när en energiform övergår i en annan energiform

 5. Monaco

  Monaco är ett land i södra Europa.

 6. Julkalendern

  Julkalendern är en serie barnprogram i radio och TV som återkommer varje år.
 7. tid

  tid kan beskrivas som intervallet eller avståndet mellan två olika händelser.

 8. Victoria

  Victoria var drottning av Storbritannien 1837–1901, alltså i hela 64 år.
 9. Riga

  Riga är Lettlands huvudstad och hela Baltikums största stad.

 10. Asterix

  Asterix är hjälten i en fransk tecknad serie.