1. Israel

    Israel är ett land i Mellanöstern, vid Medelhavets östra kust.

  2. profet

    profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.
  3. Bibeln

    Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.