1. mened

  mened är ett brott som innebär att man avsiktligt ljuger eller inte säger hela sanningen i domstolen.
 2. abort

  abort innebär att avbryta en graviditet.
 3. Wikipedia

  Wikipedia är ett internationellt uppslagsverk på internet. Uppslagsverket finns på olika språk, till exempel engelska, spanska, franska, polska, japanska och svenska.

 4. information

  information är det innehåll eller de meddelanden som överförs vid kommunikation.

 5. ed

  ed är ett löfte om att tala sanning, till exempel av ett vittne i en domstol.
 6. schimpanser

  schimpanser är de människoapor som mest liknar oss människor.
 7. nedskräpning

  nedskräpning är att avsiktligt eller av misstag skräpa ner.
 8. attentat

  attentat kallas en planlagd handling som skall åstadkomma död eller stor förödelse.
 9. självmord

  självmord innebär en avsiktlig, självdestruktiv handling som leder till döden.
 10. barnsoldater

  barnsoldater är barn som avsiktligt utnyttjas i krig.