1. förnybara energikällor

  förnybara energikällor är energikällor som kan användas för att framställa el och värme utan att de tar slut, bland annat vattenenergi och bioenergi.
 2. Det blåser på månen

  Det blåser på månen är en bok av den skotske författaren Eric Linklater.
 3. lågtryck

  lågtryck är ett område i atmosfären där lufttrycket är lägre än i andra områden i närheten på samma höjd.

 4. vind

  vind är luft som förflyttar sig.
 5. vindenergi

  vindenergi är den energi som finns i vindarna.

 6. monsun

  monsun kallas en vind som blåser över östra Asien och Indiska oceanen.
 7. masugn

  masugn är en anläggning som producerar råjärn (tackjärn) ur järnmalm (järnoxid).
 8. högtryck

  högtryck är ett område i atmosfären där lufttrycket är högre än i andra områden i närheten på samma höjd.
 9. monsunklimat

  monsunklimat är ett klimat som finns i områden där en vind som kallas monsun har stor betydelse.
 10. flygplan

  flygplan är en flygmaskin med stela (fasta) vingar.