1. CAD

  CAD är en förkortning på engelska för computer aided design.
 2. modell

  modell är en förenklad bild eller beskrivning av något som är komplicerat, ofta något som är abstrakt, till exempel hur man handlar med aktier eller hur en atom ser ut.

 3. CAM

  CAM är en förkortning på engelska för computer aided manufacturing.
 4. datorstödd konstruktion

  datorstödd konstruktion är ett begrepp som mest förekommer på engelska, computer aided design, och då förkortas CAD.
 5. programvara

  programvara är datorprogram eller programsystem.