1. Anders Celsius

  Anders Celsius är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän.
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 4. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 5. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 6. smältpunkt

  smältpunkt är den temperatur där ett ämne övergår från fast form till vätska.
 7. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.
 8. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.

 9. metallisk bindning

  metallisk bindning är en typ av kemisk bindning som finns mellan atomerna i en metall.

 10. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.