1. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 2. DNA-polymeras

  DNA-polymeras är ett enzym som kopierar DNA till mer DNA.
 3. DNA-profil

  DNA-profil är resultatet av en analys av vissa delar av arvsmassan.
 4. Maurice H. F. Wilkins

  Maurice Wilkins var en nyzeeländsk-brittisk fysiker och molekylärbiolog. Han föddes 1916 och dog 2004.
 5. replikation

  replikation är när en DNA-molekyl kopieras så att det bildas en ny likadan.
 6. basparning

  basparning är sammanhållningen mellan kvävebaser i till exempel de två kedjorna i DNA.
 7. guanin

  guanin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 8. cytosin

  cytosin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 9. adenin

  adenin är en kvävebas som finns i bland annat DNA, RNA och ATP.
 10. tymin

  tymin är en kvävebas som finns i bland annat DNA.