1. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, eller nedladdningslagen, eller fildelningslagen, är vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009.

 2. film

  film är sammanhängande bilder eller berättelser inspelade med filmutrustning eller videokamera.
 3. piratkopiering

  piratkopiering är ett namn på olaglig kopiering av produkter som är skyddade av upphovsrätten.
 4. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.