1. fartyg

  fartyg är en farkost som färdas på vatten.
 2. Pearl Harbor

  Pearl Harbor är en stor amerikansk flottbas på ön Oahu i Hawaii i USA.
 3. Kubakrisen

  Kubakrisen var en allvarlig politisk kris 1962.

 4. vikingaskepp

  vikingaskepp var stora fartyg som användes i Norden på vikingatiden, 800–1050 efter Kristus.
 5. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 6. digerdöden

  digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

 7. Versaillesfreden

  Versaillesfreden var ett fredsavtal mellan första världskrigets segermakter och det besegrade Tyskland.
 8. Egypten

  Egypten är ett land i Afrika.

 9. Fernão de Magalhães

  Fernão de Magalhães, även kallad Fernando Magellan, var en portugisisk sjöfarare som i spansk tjänst ledde den första världsomseglingen, 1519–1522.

 10. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.