1. Nederländerna

  Nederländerna, eller Holland som det ofta kallas, är ett land i nordvästra hörnet av Europas fastland.

 2. krigets lagar

  krigets lagar är regler som styr hur länder, organisationer och soldater får uppföra sig i krig.
 3. Slobodan Milošević

  Slobodan Milošević var jugoslavisk och serbisk politiker.
 4. tribunal

  tribunal är en tillfällig domstol som tar upp brott mot folkrätten och ibland även politiska brott.
 5. dumdumkula

  dumdumkula är ett slags gevärsammunition som ger upphov till stora, svårläkta sår på människor och djur.
 6. Västsahara

  Västsahara är ett område som under många år försökt bli en självständig stat.

 7. Europa

  Europa är en världsdel på norra halvklotet.

 8. krigsförbrytare

  krigsförbrytare kallas personer som bryter mot krigets lagar.
 9. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.