1. Hagar

  Hagar är en kvinna i Bibeln och Koranen.
 2. vitsippa

  vitsippa är en av de vanligaste vårblommorna.
 3. Namibia

  Namibia är ett land i sydvästra Afrika.

 4. Daniel

  Daniel är svensk prins och hertig av Västergötland.
 5. Ismael

  Ismael var enligt Koranen och Bibeln stamfar till araberna.
 6. smörblomma

  smörblomma är en gul blomma som ofta syns i hagar och på betesmarker därför att djuren låter den stå kvar.
 7. slån

  slån är en taggig buske.
 8. Dalby Söderskog

  Dalby Söderskog, Dalby hage, är en nationalpark i sydvästra Skåne.
 9. naturbeteskött

  naturbeteskött är kött från djur som har gått ute en stor del av året och betat gräs och örter på naturbetesmark.
 10. rönn

  rönn är ett träd.