1. IQ

  IQ, intelligenskvot, är en människas intelligens som bestäms med hjälp av ett intelligenstest, se intelligens.
 2. IQ

  IQ är nationalitetsbeteckning för Irak.
 3. Irak

  Irak är ett land i Mellanöstern.

 4. intelligens

  intelligens är ungefär detsamma som att vara smart.
 5. Mensa

  Mensa är en internationell förening för personer som anses vara mycket intelligenta.