1. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 2. nirvana

  nirvana är det högsta målet inom buddhismen och innebär det totala utslocknandet.
 3. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 4. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 5. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 6. treenighetsläran

  treenighetsläran är en lära inom kristendomen som säger att det bara finns en Gud men att Gud visar sig som tre personer, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden.
 7. marxism

  marxism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 8. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 9. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 10. René Descartes

  René Descartes var en fransk filosof och matematiker.