1. ljud

  ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.

 2. ljudvåg

  ljudvåg är en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som ett ljud.
 3. ljudenergi

  ljudenergi är den energi som finns i ljudvågor.
 4. ljudkälla

  ljudkälla är något som sänder ut ljud.
 5. ljudstyrka

  ljudstyrka är ett mått på hur starkt eller hur svagt ett ljud är.

 6. ljudnivå

  ljudnivå är ett mått på hur starkt ett ljud låter.
 7. ljudhastighet

  ljudhastighet är den hastighet som en ljudvåg rör sig med.
 8. ljudvall

  ljudvall är ett extra kraftigt luftmotstånd som uppstår när ett föremål uppnår och överskrider ljudets hastighet.
 9. ljudfilm

  ljudfilm kallas film med ljud som tal, musik och ljudeffekter.
 10. ljuddämpare

  ljuddämpare är en anordning som minskar störande ljud.