1. Noa

  Noa, eller Noak som han ofta kallas, är huvudperson i den kända berättelsen i Bibeln om syndafloden.
 2. ark

  ark betyder ibland Noas ark i Bibeln.
 3. regnbåge

  regnbåge är ett ljusfenomen på himlen som uppkommer när solen lyser genom regn.
 4. förbund

  förbund är ett ord som beskriver förhållandet mellan Gud och människor.
 5. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 6. semiter

  semiter är ett namn på flera folk i Mellanöstern som talar olika semitiska språk.
 7. Ararat

  Ararat är ett bergsområde i östra Turkiet vid gränsen till Armenien och Iran.
 8. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.