1. Hjalmar Söderberg

    Hjalmar Söderberg är en författare som skrev sina bästa böcker för omkring 100 år sedan men som fortfarande läses och älskas av många människor.
  2. novell

    novell kallas en berättelse som är kortare än en roman.
  3. roman

    roman är en lång eller åtminstone ganska lång berättelse om människor och händelser, vanligen påhittade.