1. struts

  struts är världens största fågel.
 2. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 3. Bockstensmannen

  Bockstensmannen kallas liket av en man som hittades 1936 i Bockstens mosse i Halland.
 4. Pampas

  Pampas är en stor och platt slätt i Argentina.
 5. stjärngossar

  stjärngossar var förr unga män som på trettondedag jul uppförde julspel om heliga tre konungars besök hos den nyfödde Jesus.

 6. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 7. kon

  kon är en tredimensionell geometrisk kropp som har en plan bottenyta och ovanpå den en ”strut” som smalnar av till en spets.
 8. Kalahari

  Kalahari är ett stort, sandigt område i sydvästra Afrika.
 9. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.

 10. fiske

  fiske innebär att man fångar fisk, kräftdjur och blötdjur.