1. aboriginer

  aboriginer, eller australier, kallas ursprungsbefolkningen i Australien, alltså de människor som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1700-talet.
 2. bumerang

  bumerang är ett kastvapen som har använts av Australiens urinvånare, aboriginerna.
 3. urfolk

  urfolk kallas de folkgrupper som bodde i ett område redan innan andra människor grundade en stat på samma mark.
 4. Australien

  Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.

 5. didjeridu

  didjeridu är ett blåsinstrument från Australien.
 6. maorier

  maorier kallas urinvånarna på Nya Zeeland, alltså de som bodde där innan européerna kom dit omkring år 1800.
 7. etnisk minoritet

  etnisk minoritet kallas en grupp med gemensam etnicitet som utgör en minoritet i ett land, en stad eller en region.
 8. Uluru

  Uluru är ett berg som ligger mitt i Australien.

 9. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.