1. acceleration

  acceleration innebär att någonting ändrar sin hastighet.
 2. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.

 3. tyngd

  tyngd eller tyngdkraft är en kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 4. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 5. resulterande kraft

  resulterande kraft är summan av alla krafter som verkar på ett föremål.

 6. centrifugalkraft

  centrifugalkraft är en så kallad fiktiv kraft som uppstår när ett föremål roterar.

 7. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 8. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 9. mekanik

  mekanik är den fysik som handlar om rörelser och krafter.
 10. relativitetsteorin

  relativitetsteorin är en teori som beskriver tid, rum och massa.