1. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 2. ballistisk robot

  ballistisk robot är ett robotvapen där större delen av banan är en fri kastbana.
 3. acceleration

  acceleration innebär att någonting ändrar sin hastighet.
 4. resulterande kraft

  resulterande kraft är summan av alla krafter som verkar på ett föremål.

 5. Gioacchino Rossini

  Gioacchino Rossini var en italiensk kompositör på 1800-talet som främst skrev operor.
 6. relativitetsteorin

  relativitetsteorin är en teori som beskriver tid, rum och massa.
 7. centripetalkraft

  centripetalkraft är en kraft som verkar på ett föremål som rör sig i en krökt bana.

 8. jämvikt

  jämvikt är när ett föremål är i balans, vilket betyder att de krafter som försöker ändra föremålets läge tar ut varandra.

 9. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 10. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.