1. ackja

  ackja eller akja är en samisk släde som dras av en ren.
 2. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 3. rajd

  rajd är en samisk renkaravan.
 4. akja

  akja är ett annat namn på den samiska släden ackja.